onvenon en la melkejo Frankenthal !
Altitudo 1030 metrojMeteorologiaj prognozoj